TOP

Fuzja firmy a przejęcie – podobieństwa i różnice

Fuzje firm nie są tym samym, co wchłonięcie jednej firmy przez drugą. Warto poznać różnice między tymi pojęciami, by móc stosownie nimi operować. Tym, co łączy te czynności, jest stworzenie jednej większej firmy z dwóch lub więcej mniejszych.

Fuzje firm – co to jest?

Fuzja firmy jest to sytuacja, w której dwie mniejsze firmy łączą się w jedno, zachowując przy tym takie same lub zbliżone prawa. W wyniku fuzji firm powstaje zupełnie odrębny podmiot prawny, na przykład spółka. Zanim dojdzie do fuzji, obie firmy muszą się nawzajem „prześwietlić”. Trwa to niekiedy całymi miesiącami, a nawet latami! Skrupulatne audyty pozwalają na zweryfikowanie potencjalnych zysków i strat, które mogą nastąpić na skutek fuzji firmy. Pozwalają oszacować ryzyko i bilans zysków oraz strat. Jest to niezbędne, ponieważ jak wiadomo – business is business, tu nie ma miejsca na sentymenty, jest tylko chłodna kalkulacja zysków i strat. Jeśli zostanie ustalone, iż obie firmy mogą znacząco zyskać na połączeniu sił, wówczas dochodzi do zmiany struktury firmy, wprowadzenia nowych członków do zarządu, czy utworzenie nowego zarządu spółki. Zwykle jednak zmiany dotyczą jedynie „góry”, czyli sposoby zarządzania firmą, a nie samego jej funkcjonowania. Pracownicy często pozostają na tych samych stanowiskach, a sposób produkowania dóbr pozostaje niezmienny.

Przejęcie firmy

Gdy jedna z firm podupada, może szukać ratunku w przejęciu firmy przez inne, większe przedsiębiorstwo. Wówczas nabywca wykupuje firmę wraz z całym jej majątkiem i pracownikami. Może jej nadać swoją nazwę, zmienić zasady panujące w firmie, zmienić jej strukturę. Właściciel przejmowanej firmy traci natomiast swoje prawa do przedsiębiorstwa, nie może również wchodzić w skład zarządu firmy. Sprzedaż firmy odbywa się najczęściej w wyniku trudności w prowadzeniu, braku płynności finansowej, ale też z wielu innych powodów, na przykład osobistych, gdy właściciel po prostu nie chce już prowadzić przedsiębiorstwa. Przejęcie firmy może być sposobem na odratowanie tego, co pozostało dobre w firmie, na utrzymanie pracy przez pracowników. W przypadku wrogiego przejęcia natomiast, akcjonariusze mający przewagę w akcjach firmy, mogą przejąć kontrolę nad firmą i wprowadzać w niej zmiany, na które pozostali członkowie zarządu nie wyrazili zgody.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Categories Biznes
https://huddled.com.pl https://beesafe.pl/porady/sportowe-auta-do-20-tys/ zobacz wiecej