TOP

CZY WARTO SIĘ UCZYĆ JĘZYKÓW OBCYCH?

Wielu z nas rozpoczyna, bądź rozpoczęło naukę, wielu z nas nad tą nauką się zastanawia. Czy znajomość języków obcych faktycznie jest współcześnie potrzebna i czy każdy z nas decydując się na naukę języków obcych będzie w stanie wyciągnąć w przyszłości odpowiednie profity? W poniższym artykule postaram się wyciągnąć kilka powodów przemawiających  za nauką języka angielskiego bądź hiszpańskiego. Decydując się na naukę języka obcego warto skorzystać z ofert szkół językowych: https://www.britishschool.pl/lomianki, które oferują kursy języków obcych hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego lub angielskiego, https://www.britishschool.pl/lomianki/kursy-dla-doroslych.

 

NAUKA JĘZYKA OBCEGO UMOŻLIWIA ZAWODOWY SUKCES

Współcześnie praktycznie każda ścieżka zawodowa w mniejszym lub większym stopniu zahacza o znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego. Wynika to, z dużego zainteresowania osób pracą w dużych korporacjach, które stwarzają możliwości rozwoju i osiągniecia wymarzonego pułapu finansowego. Badania przeprowadzone w kilkunastu krajach Europy potwierdziły, iż dwujęzyczność przynosi korzyści finansowe nie tylko pracownikowi, ale również pracodawcy. Podobnie sytuacja wygląda w naszym kraju, gdzie znajomość jednego bądź dwóch języków obcych jest gratyfikowana i umożliwia szybszy awans.

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH WPŁYWA NA REFLEKS I PODZIELNOŚĆ NASZEJ UWAGI

            Okazuje się, że mózg stymulowany do mówienia i myślenia w kilku językach jest bardziej plastyczny i pozwala na wykonywanie kilku zadań jednocześnie. Wniosek wykluto na podstawie badania przeprowadzonego przez kanadyjską neurolingwistkę Ellen Bialystok, dotyczącego zachowania dzieci w przedszkolu i ich radzenia sobie z przyporządkowywaniem odpowiednich rzeczy do odpowiednich miejsc. Okazało się, że zadaniami wymagającymi podzielności uwagi, lepiej radziły sobie przedszkolaki dwujęzyczne.

 

NAUKA JĘZYKA OBCEGO WPŁYWA NA PODEJMOWANIE PRZEZ NAS PRAWIDLOWYCH DECYZJI

            Według badań opublikowanych przez amerykańskich naukowców z University of Chicago, okazuje się, że nauka języka angielskiego zmniejsza liczbę błędnych decyzji. Związane jest to z nabywaniem przez nas umiejętności myślenia i analizy scenariuszy postępowania w języku obcym, dzięki czemu nie kierujemy się emocjami w podejmowaniu decyzji tylko oceniamy sytuację z kilku perspektyw. Okazuje się, że osoby władające językiem niemieckim lub hiszpańskim mają znacznie lepsze zdolności krytycznego myślenia i podejmowania właściwych decyzji.

 

UCZENIE SIĘ JĘZYKA OBCEGO ĆWICZY PAMIĘC I UMOZLIWIA OSIĄGNIĘCIE CELU

Oprócz efektywnego treningu naszej pamięci, nauka języka obcego może pomóc nam osiągnąć wyznaczone cele. Wynika to ze zdolności koncentracji, jaką nabywają osoby dwujęzyczne w trakcie kursu języka angielskiego lub hiszpańskiego. Szczególnie ta cecha uwydatnia się w trakcie mówienia, gdzie osoba mówiąca w obcym języku zmuszona jest ignorować słowa i struktury gramatyczne z języka ojczystego, ucząc się tym samym odpowiedno selekjonowac treści.

 

DWUJĘZYCZNOŚĆ WZMACNIA STRUKTURĘ MÓZGU I ZMIEJSZA RYZYKO DEMENCJI

Przeprowadzone badania udowodniły, że u osób dwujęzycznych istota szara odpowiedzialna za pamięć, przetwarzanie informacji i mowę jest gęstsza jak u ludzi posługujących się wyłącznie językiem ojczystym. Dodatkowo biegłe posługiwanie się językiem niemieckim może wpłynąć na opóźnienie rozwoju demencji lub całkowitą jej eliminację.

 

Categories Ciekawe