TOP

Kto w Polsce może zostać detektywem?

Coraz więcej młodych osób decyduje się na to, aby odbyć szkolenie i zdobyć licencję detektywa. Dla nich zawód ten kojarzy się z pasjonującą pracą, pościgami oraz możliwością zdobycia uznania w Polsce i poza jej granicami. Niestety, droga do zdobycia licencji detektywistycznej jest długa i trudna. Jakie warunki należy spełnić, aby zostać detektywem? Czy kandydat musi posiadać

Jakie warunki musi spełniać kandydat na detektywa?

Jak przyznają sami detektywi z http://www.detektyw.com.pl, przede wszystkim są to:
– obywatelstwo polskie lub też obywatelstwo jednego z krajów UE,

– ukończone 21 lat,

– wykształcenie co najmniej średnie,

– pełna zdolność czynności prawnych,

– nie toczą się przeciwko niemu sprawy karne,

– nie był on skazany prawomocnym wyrokiem,

– nie był zwolniony dyscyplinarnie z policji, straży granicznej, ABW, agencji wywiadu, BOR, wojska, prokuratury czy sądu w okresie ostatnich 5 lat,

– posiada nienaganną opinie wydaną przez komendanta powiatowego policji,

– nie stwierdzono u niego przeciwwskazań psychicznych do wykonywania konkretnego zawodu

– odbył szkolenie w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa w Polsce.

Cechy charakteru

Aby zostać skutecznym detektywem, konieczne jest również posiadanie konkretnych cech charakteru, wśród których najważniejsze to:

– umiejętność logicznego myślenia – umiejętność łączenia faktów i analizowania jest niezbędna, aby móc skutecznie prowadzić i rozwiązywać trudne sprawy.

– opanowanie – opanowanie przydaje się szczególnie w sytuacjach stresowych. Detektywi muszą umieć zachować zimną krew!

– empatia – w pracy detektywa będziemy spotykać się z różnego rodzaju tragediami ludzkimi. Jako zleceniobiorcy musimy posiadać minimum umiejętności wczucia się w problem klienta i zrozumienia pobudek, dla których wybrał właśnie nas.

Categories Ciekawe