TOP

Rozwód krok po kroku

Podjęcie decyzji o rozwodzie i prawne unieważnienie małżeństwa dzieli długa droga. Znaczna część osób pragnących rozstać się z małżonkiem czuje się przytłoczona emocjami i ogromem urzędowych procedur i przepisów. Jakie kroki należy podjąć w pierwszej kolejności? Sprawdź!

Przygotowanie pozwu

Pierwszym etapem postępowania rozwodowego jest przygotowanie pozwu, który może zostać przygotowany samodzielnie lub na podstawie dostępnych w Internecie wzorów. Pozew powinien zawierać szczegółowe dane małżonków, odpowiednie uzasadnienie oraz niezbędne załączniki. Aby mieć pewność, że dokument jest sformułowany poprawnie, warto zasięgnąć porady specjalisty. Przygotowany pozew należy złożyć do sądu okręgowego, który obejmuje swoim zasięgiem obszar zamieszkania współmałżonków. Jeśli pozew spełnia określone wymogi, odpis dokumentu zostaje przesłany stronie pozwanej, która może w ciągu 2 tygodni pisemnie ustosunkować się do pozwu. Odpowiedź zostaje również przesłana powodowi. Po poznaniu stanowiska obu stron sąd zazwyczaj ustala pierwszy termin rozprawy (rozprawa rozwodowa zawsze odbywa się „przy drzwiach zamkniętych”).

Zaufaj profesjonalistom

Samodzielne przejście przez sprawę rozwodową może okazać się niełatwe. Aby jak najbardziej usprawnić cały proces i maksymalnie przyspieszyć wszystkie procedury, warto skontaktować się z prawnikiem wyspecjalizowanym w prawie rodzinnym. Obecnie niemal w każdym mieście działają kancelarie służące pomocą prawną podczas rozpraw rozwodowych oraz udzielające porad prawnych. Nierzadko dużą pomocą dla rozwodzącej się osoby są infolinie, gdzie można zasięgnąć darmowej porady. Więcej informacji znajdziesz na stronie adwokat-katowice.info.pl.

Categories Biznes
splanet4haiti.org ari.pl za.edu.pl