TOP

Przeprowadzenie audytu sprawozdań finansowych

Wydawać się może, że pojęcie audytu sprawozdań finansowych jest dość dobrze znane. Niemniej jednak nie wolno zapominać o tym, że pozory czasem mylą (i wydawać się może, że audyt sprawozdań finansowych jest tego dobrym przykładem).

Co należy rozumieć przez audyt sprawozdań finansowych?

Audytem sprawozdań finansowych określa się badanie sprawozdań finansowych. Mowa o procesie uwiarygadniającym informacje. W związku z tym nie ma co się dziwić, jeśli audyt zostanie określony mianem rewizji. Taka sytuacja jest bardzo prawdopodobna.

Warto jednak zadać sobie pytanie, co jest celem audytu? Być może wiele osób stwierdzi, że chodzi o wykrycie osoby, która popełniła błąd, ale prawda przedstawia się inaczej. Chodzi o upewnienie się, czy dane przedstawione w raportach można uznać za poprawne.

Czy audyt dotyczy wszystkich?

Dobrze również zastanowić się nad tym, czy audyt sprawozdań finansowych dotyczy wszystkich jednostek. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta — nie dotyczy. Niemniej jednak nie będziemy skupiać się na tym, kto nie musi decydować się na audyt, przejdźmy do jednostek, które muszą liczyć się z audytem.

Obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych podlegają grupy kapitałowe, które można znaleźć w art. 64 ust. 1 o rachunkowości. Jeśli chodzi o konkrety, należy przez to rozumieć m.in. banki, kasy kredytowo-oszczędnościowe czy jednostki działające na podstawie obrotu papierami wartościowymi.

Biegły rewident — czyli kto?

Według Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku dotyczącej biegłych rewidentów, firm audytorskich i nadzoru publicznego, tylko biegły rewident może zajmować się audytem sprawozdań finansowych. Można powiedzieć, że jest to zasada, od której polskie prawo nie uznaje absolutnie żadnych wyjątków.

Niewykluczone, że pojawiło się pytanie, kto może zostać biegłym rewidentem? Przede wszystkim biegłym rewidentem może zostać osoba mająca nieposzlakowaną opinię (czyli co za tym idzie, również niekarana). Poza tym biegli rewidenci wpisani są do rejestru biegłych rewidentów. Naturalnie potrzeba też zdania odpowiednich egzaminów oraz wiedzy i doświadczenia. Podsumowując to wszystko, co zostało powiedziane, nie ulega wątpliwości, że audytem finansowym nie może zajmować się byle kto.Naturalnie trzeba też pamiętać, że zawsze mogą zdarzyć się osoby, które nie posiadają stosownych uprawnień.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Categories Ciekawe
zobacz Industrialny bukowy stolik nocny z półką Sejf do kampera przyczepy na wymiar