TOP

Grunty inwestycyjne to intratna lokata kapitału

Przedmiotem inwestycji może być wiele dóbr. Jedną z najbardziej atrakcyjnych lokat kapitału są nieruchomości gruntowe. Choć są to z reguły inwestycje długoterminowe, to jednak są atrakcyjne z co najmniej kilku powodów. Rynek nieruchomości jest już bardzo rozwinięty również w Polsce.

Wśród nieruchomości, jakimi się obraca, znajdują się grunty inwestycyjne. To ten typ nieruchomości gruntowych, który kupuje się jako lokatę kapitału z myślą o późniejszej sprzedaży. W międzyczasie, pomiędzy zakupem a odsprzedażą, w wielu przypadkach można na takiej nieruchomości jeszcze dodatkowo zarabiać, na przykład poprzez zaoferowanie jej pod wynajem lub w leasing.

Runek gruntów inwestycyjnych w Polsce

Polska jest do wielu lat szczególnie atrakcyjnym miejscem do lokaty kapitału w nieruchomości inwestycyjne. Przemiany gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce i otwarcie się na świat spowodowały, że do kraju napływa wiele inwestycji, a lokalni inwestorzy również rozwijają swój biznes. To spowodowało, że ceny gruntów w Polsce rosły i nadal rosną szybko, a rozwijająca się gospodarka potrzebuje coraz to kolejnych miejsc pod inwestycje. W rezultacie doszło do przekwalifikowania znacznej części Polski z nieużytków, działek rolny i innych właśnie w działki inwestycyjne, które dziś stanowią obiekt obrotu.

Grunty inwestycyjne jako lokata kapitału i sposób na zarobek

Stopa zwrotu z inwestycji może być różna. Zdarza się, że dana nieruchomość gruntowa zostanie szybko sprzedana z zyskiem, gdy na danym terenie chce się ulokować inwestor. Również czas, po jakim grunt inwestycyjny odpowiednio zyska na wartości, może być różny. Mimo to, atrakcyjność gruntów inwestycyjnych jako źródła przychodów jest bardzo duża. Inwestycja w grunty, choć często wymaga lokaty dużych kwot pieniędzy, nie wymaga dużego zaangażowania. Gdy jest to czysta lokata z myślą o sprzedaży, do regulowania są z reguły tylko opłaty i podatki. Trochę więcej czasu trzeba poświęcić, gdy grunty są najmowane lub oddawane w leasing.

Grunty inwestycyjne w Polsce

Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce jest dość dobrze rozwinięty. Polska jest dla inwestorów atrakcyjnym krajem, a gospodarka się systematycznie rozwija i to w dość szybkim tempie. To powoduje, że krajowi i zagraniczni inwestorzy wciąż poszukują nieruchomości pod inwestycje. Najbardziej poszukiwane są nieruchomości gruntowe w dużych prężnie rozwijających się ośrodkach miejskich i w ich najbliższych okolicach.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest – grunty inwestycyjne

Categories Ciekawe
Industrialna półka typu loft do łazienki https://beesafe.pl/porady/samochod-do-20-tys/ https://chuck.com.pl/funkcjonalnosc-spotyka-design-hokery-do-kuchni-i-sekret-idealnego-wnetrza/