TOP

Analizator spalin i jego zastosowanie

Każdy pamięta kominiarza w charakterystycznym uniformie, który z długą liną i szczotką przychodził do mieszkania sprawdzać drożność komina i wentylacji. Te czasy przeszły już do historii. Obecnie kominiarz wyposażony jest przede wszystkim w analizator spalin.

Zasady działania analizatora spalin

Stałe przeglądy kominiarskie przeprowadzane 2 razy do roku, to nie tylko obowiązek prawny, to przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Liczne przypadki zatrucia dwutlenkiem węgla spowodowały zmiany w przepisach prawnych i udoskonaliły jakość kontroli kominiarskich.

Analizatory spalin to elektroniczne urządzenie pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie poziomu najważniejszych gazów biorących udział w procesie spalania gazu, oleju opałowego, paliw motoryzacyjnych. Za pomocą analizatora można określić stężenie:

• O2 (tlenu),
• CO2 (dwutlenku węgla),
• CO (tlenku węgla),
• NO (tlenku azotu),
• NO2 (dwutlenku azotu),
• SO2 (dwutlenku siarki),
• HC (węglowodorów).

Zamontowany w analizatorze czujnik elektrochemiczny pozwala na określenie dokładnych danych dotyczących sprawności spalania, emitowania spalin przez kontrolowane urządzenie. Typowy analizator spalin może pracować w dużym zakresie temperatur – od -50 C do +450 C. Podczas pomiaru wystarczy wybrać kontrolowany rodzaj gazu, a na ekranie ukaże się jego wartość w odpowiednich jednostkach. Równocześnie pokazywany jest ich stosunek do obowiązującej normy, więc osoba kontrolująca nie tylko nie musi dokonywać skomplikowanych przeliczeń, ale wynik może od razu pokazać osobie użytkującej urządzenie grzewcze. Wszystkie wyniki pomiarów zapisywane są w pamięci analizatora spalin i można łatwo je odtworzyć.

Zastosowanie analizatora spalin

W pierwszej kolejności korzystają z nich instalatorzy urządzeń grzewczych. Po wykonaniu prac instalacyjnych i montażu kotła powinni dokonać pomiaru odpowiednich parametrów i podpisać gwarancję na instalację. W dużych firmach, gdzie kotły wykorzystywane są do procesu technologicznego, analizatory spalin montowane są na stałe i na bieżąco analizują jakość spalin.

Druga grupą korzystającą z analizatorów są kominiarze dokonujący przeglądów okresowych. Przy okazji sprawdzają ciśnienie, ilość tlenu w pomieszczeniach i drożność wentylacji.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Pascal s.c.

Categories Ciekawe
cejamesstudios.com myana-bg.org azubezpieczenia.pl